Wielkopolskie / POZNAŃ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wywiad Rektora Uczelni dla RMF FM

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo Ekologiczne*
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Ekoenergetyka
Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu

Bezpieczeństwo Ekologiczne*
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
350.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Ekoenergetyka
Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu

Bezpieczeństwo Morskie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
Bezpieczeństwo turystyki morskiej
BHP na statkach i obiektach morskich
Morska Straż Graniczna
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
Terroryzm morski
Transport morski
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
Zarządzanie kryzysowe na morzu

Bezpieczeństwo Morskie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
350.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
Bezpieczeństwo turystyki morskiej
BHP na statkach i obiektach morskich
Morska Straż Graniczna
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
Terroryzm morski
Transport morski
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
Zarządzanie kryzysowe na morzu

Bezpieczeństwo narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
420.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i wywiad
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i wywiad
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Publiczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Publiczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo Publiczne
Kryminalistyka z detektywistyką
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo Publiczne
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie kryzysowe
Kryminalistyka z detektywistyką

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
420.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Kryminalistyka śledcza
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich
Bezpieczeństwo publiczne
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Kryminalistyka śledcza
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem
Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Zdrowotne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bioterroryzm
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Gospodarowanie odpadami i OZE
Komunikacja i opieka nad osobą starszą
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

Bezpieczeństwo Zdrowotne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bioterroryzm
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Gospodarowanie odpadami i OZE
Komunikacja i opieka nad osobą starszą
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

Komunikacja Społeczna*
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Public Relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w nowych mediach

Komunikacja Społeczna*
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Public Relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w nowych mediach

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
370.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Animacja kultury z arteterapią
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
350.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Animacja kultury z arteterapią
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa

Psychologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
490.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Psychologia służb mundurowych

Psychologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
440.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Psychologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
520.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Neuropsychologia
Psychoekologia
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Psychologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
480.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Neuropsychologia
Psychoekologia
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Turystyka i rekreacja
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Turystyka i rekreacja
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką