Wielkopolskie / POZNAŃ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Oferta Edukacyjna

O nas

Wiesz, że już co dziesiąty Polak uważa, że nad Wisłą nie czuje się bezpiecznie?

 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Bezpieczeństwo, w dzisiejszym zmieniającym się świecie, to pojęcie szerokie oraz zawsze aktualne, bo dotyczy nas wszystkich i jest  jedną z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować. 


Dlaczego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa?

• Łączymy  teorię z praktyką - kształcimy, uwzględniając realne potrzeby rynku w oparciu o wiedzę i kompetencje fachowców-praktyków;

• Jesteśmy już w 9 miastach w Polsce - Poznań, Gdańsk, Gliwice, Bartoszyce, Giżycko, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój, Koszalin ;

• Mamy bogatą ofertę studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń;

• Realizujemy programy Erasmus Plus i Legia Akademicka;

• Oferujemy konkurencyjne czesne, atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%, wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł;

• Umożliwiamy naukę na dwóch kierunkach lub dwóch specjalnościach jednocześnie; 

• Aktywnie współpracujemy z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym;

• Organizujemy koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów;

• Dostosowujemy programy nauczania do wymagań rynku pracy;

•Wspieramy studentów niepełnosprawnych, stwarzając im warunki do nauki i nabywania praktycznych umiejętności;

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo Ekologiczne*
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

*kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jastrzębie-Zdrój

Bezpieczeństwo ekologiczne jest kierunkiem o charakterze zawodowym, kształcącym studentów oraz organizującym im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego.

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekoenergetyka
Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu

Bezpieczeństwo Ekologiczne*
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

*kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jastrzębie-Zdrój

Bezpieczeństwo ekologiczne jest kierunkiem o charakterze zawodowym, kształcącym studentów oraz organizującym im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego.


Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4100 zł
 • W dwóch ratach 2000 zł
 • W dwunastu ratach 350 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
350.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekoenergetyka
Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu

Bezpieczeństwo Morskie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

GDAŃSK

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo morskie otrzymają podczas realizacji programu studiów wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej.

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
Bezpieczeństwo turystyki morskiej
BHP na statkach i obiektach morskich
Morska Straż Graniczna
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
Terroryzm morski
Transport morski
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
Zarządzanie kryzysowe na morzu

Bezpieczeństwo Morskie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

GDAŃSK

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo morskie otrzymają podczas realizacji programu studiów wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej.

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4100 zł
 • W dwóch ratach 2000 zł
 • W dwunastu ratach 350 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
350.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
Bezpieczeństwo turystyki morskiej
BHP na statkach i obiektach morskich
Morska Straż Graniczna
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
Terroryzm morski
Transport morski
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
Zarządzanie kryzysowe na morzu

Bezpieczeństwo narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek dla ludzi, którzy są odpowiedzialni i ciekawi świata. Jeżeli jesteś osobą odważną, interesujesz się tematyką bezpieczeństwa w jego szeroko rozumianym wymiarze i chcesz zdobywać wiedzę praktyczną na studiach, to kierunek dla Ciebie!

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 410 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek dla ludzi, którzy są odpowiedzialni i ciekawi świata. Jeżeli jesteś osobą odważną, interesujesz się tematyką bezpieczeństwa w jego szeroko rozumianym wymiarze i chcesz zdobywać wiedzę praktyczną na studiach, to kierunek dla Ciebie!

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. 

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 420 zł


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
420.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i wywiad
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. 

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4500 zł
 • W dwóch ratach 2300 zł
 • W dwunastu ratach 400 zł

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i wywiad
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Publiczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

BARTOSZYCE

Kierunek Bezpieczeństwo Publiczne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej. 

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 410 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Publiczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

BARTOSZYCE

Kierunek Bezpieczeństwo Publiczne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej. 

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Kryminalistyka śledcza
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

GDAŃSK

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej.

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 410 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo Publiczne
Kryminalistyka z detektywistyką
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

GDAŃSK

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej.

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo Publiczne
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Specjalność Policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie kryzysowe
Kryminalistyka z detektywistyką

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

GDAŃSK

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne pozyskują wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, a w szczególności regionalnej i lokalnej. 

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 420 zł


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
420.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Kryminalistyka śledcza
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

GDAŃSK

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne pozyskują wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, a w szczególności regionalnej i lokalnej. 

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4500 zł
 • W dwóch ratach 2300 zł
 • W dwunastu ratach 400 zł
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich
Bezpieczeństwo publiczne
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Kryminalistyka śledcza
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem
Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Zdrowotne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie podstaw kreowania bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze indywidualnym i zbiorowym; podstawowych psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa czy też jego ekonomicznych i prawnych uwarunkowań. 

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 410 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bioterroryzm
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Gospodarowanie odpadami i OZE
Komunikacja i opieka nad osobą starszą
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

Bezpieczeństwo Zdrowotne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie podstaw kreowania bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze indywidualnym i zbiorowym; podstawowych psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa czy też jego ekonomicznych i prawnych uwarunkowań. 

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bioterroryzm
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Gospodarowanie odpadami i OZE
Komunikacja i opieka nad osobą starszą
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

Komunikacja Społeczna*
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

*kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaworzno

Studia na kierunku Komunikacja społeczna umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Kierunek studiów został przygotowany z myślą o osobach, które są zainteresowane szeroko rozumianym procesem komunikacyjnym.

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4500 zł
 • W dwóch ratach 2300 zł
 • W dwunastu ratach 400 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Public Relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w nowych mediach

Komunikacja Społeczna*
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

*kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaworzno

Studia na kierunku Komunikacja społeczna umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Kierunek studiów został przygotowany z myślą o osobach, które są zainteresowane szeroko rozumianym procesem komunikacyjnym.

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Public Relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w nowych mediach

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Pedagogika został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się mechanizmami rządzącymi kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami współczesnej dynamicznie rozwijającej się edukacji. 

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 370 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
370.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Animacja kultury z arteterapią
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Pedagogika został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się mechanizmami rządzącymi kształceniem i wychowaniem oraz społeczno kulturowymi uwarunkowaniami współczesnej dynamicznie rozwijającej się edukacji. 

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 3900zł
 • W dwóch ratach 2000zł
 • W dwunastu ratach 350zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
350.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Animacja kultury z arteterapią
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa

Psychologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia.

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 5700 zł
 • W dwóch ratach 2900 zł
 • W dwunastu ratach 490 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
490.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Psychologia służb mundurowych

Psychologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia.


Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 5100 zł
 • W dwóch ratach 2600 zł
 • W dwunastu ratach 440 zł

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
440.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Psychologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia. 

Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 5900 zł
 • W dwóch ratach 3 000 zł
 • W dwunastu ratach 520 zł


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
520.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Neuropsychologia
Psychoekologia
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Psychologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia. 

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 5500 zł
 • W dwóch ratach 2800 zł
 • W dwunastu ratach 480 zł

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
480.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Neuropsychologia
Psychoekologia
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Zarządzanie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami zarządzania i kierowania, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy edukacją, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem ryzykiem, kierowaniem kadrami.


Studia stacjonarne

 • Jednorazowo 4700 zł
 • W dwóch ratach 2400 zł
 • W dwunastu ratach 410 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
410.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Turystyka i rekreacja
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek Zarządzanie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami zarządzania i kierowania, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy edukacją, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem ryzykiem, kierowaniem kadrami.

Studia niestacjonarne

 • Jednorazowo 4300 zł
 • W dwóch ratach 2200 zł
 • W dwunastu ratach 380 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
380.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Turystyka i rekreacja
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką